بخش: نمایشگاه E3

E3 ۰

تصاویر E3 سال ۲۰۱۲

تصاویر E3 سال ۲۰۱۲ سلام به تمام بینندگان وب سایت پی سی دراپ چند عکس از پخش زنده نمایشگاه E3به دست ما رسیده و ما قصد داریم برای شما هم قرار دهیم. به دلیل...