بخش: بخش بازی

resident-evil-6 ۰

درباره Resident Evil 6

درباره Resident Evil 6 داستان این بخش از بازی، از چهار قسمت مجزا تشکیل شده است. قهرمان یکی از داستان‌ها لئون‌اس. کندی دوست‌داشتنی است که هلنا هارپر، از ماموران امنیتی او را همراهی می‌کند....