برچسب: ویندوز8بزودی قابل دسترس

۰

ورود ویندوز۸ مایکروسافت به ۱۸۰کشور

ورود ویندوز۸مایکروسافت به ۱۸۰کشور ویندوز۸که به تازگی توسط مایکروسافت معرفی و به طور تقریبی حدود ۲ماه از آمدن نسخه آزمایشی آن می گذرد هم اکنون و بزودی نسخه اصلی آن قابل خرید در۱۸۰کشور خواهد...