برچسب: drop

drop

IP ۰

IPv6 چیست؟

IPv6 چیست؟ اینترنت  IP یا Internet Protocol آدرسی برای شناسایی کامپیوترها در شبکه است. دو روش برای آدرس دهی IP در جهان رایج است: IP version 4.0 –  IP version6.0 IPv4 در سال ۱۹۸۳ایجاد...