برچسب: HDTVجدید ال جی 84اینچی

۰

HDTVجدید ال جی ۸۴اینچی

ال جی اعلام کرده است که LCDجدیدش که دارای صفحه به بزرگی۸۴اینچ است بزودی قابل دسترس در کره جنوبی با قیمت $۲۲,۱۰۵است. ۸۴LM9600 HDTV 3Dقابلیت پخش فیلم های۳Dبا اسفاده از عینک را دارا می...