برچسب: ویندوز

ویندوز

گنو ۰

دولت ایران استفاده از ویندوز را در دستگاه های دولتی ممنوع کرد

دولت ایران استفاده از ویندوز را در دستگاه های دولتی ممنوع کرد بر اساس مصوّبه‌ی جدید دولت تدبیر و امید، دستگاه‌های اجرایی کشور باید در مدّت شش ماه، سامانه‌های رایانه‌ای خود را از نرم‌افزارهای...

۰

رابطه ویندوز و سودرسانی به لینوکس

رابطه ویندوز و سودرسانی به لینوکس طی چند ماه اخیر،حرکت مایکروسافت به سوی رابط کاربری  مترو در ویندوز۸خبرساز شده است.در حالی که بخش عمده نرم افزارهای فعلی در ویندوز بعدی کار خواهد کرد،کاربران با...